Atık Sular

Kullanılarak atıksuya dönüşen sular atıksu şebekesiyle toplanır. Atıksu beton borular yardımıyla kolektör ve tünellere iletilir

Kolektör ve tünellerle toplanan atıksular, atıksu arıtma tesislerine ulaşır. İstanbul’da farklı kapasitelerde atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır.  

İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin çıkış sularının bir kısmı son dezenfeksiyon işleminin ardından sanayi suyu olarak kullanılmaktadır. Arıtma tesislerinin işletilmesinde gerekli olan enerjinin önemli bir bölümü de atıksulardan elde edilmektedir.                                        

Kaynak: iski.gov.tr

DENİZLERİMİZ
İstanbul’un denizleri hangileri?
ATIK SULAR
Atık sular nereye gidiyor?
İklim Nedir?
Tanıtıcı videoyu izleyebilirsiniz!
Neler Yapabiliriz?
Tanıtıcı videoyu izleyebilirsiniz!
İklim Değişikliği Nedir?
Tanıtıcı videoyu izleyebilirsiniz!

Nasıl Mücadele Edebiliriz
Tanıtıcı videoyu izleyebilirsiniz!