Enerji

Elektrik Enerjisi Üretimi

Elektrik tüketimi teknolojideki gelişmelere bağlı olarak hızla artmaktadır. Bunun paralelinde elektrik enerjisi üretim çeşitliliği gün geçtikçe artmakta ve farklı üretim yöntemleri geliştirilmektedir. Küresel iklim değişikliğine zemin hazırlayan fosil yakıtların kullanımından kaynaklanan sera gazı etkisi ve yakıtların hızla tükenmesi de bizleri yenilenebilir enerji kaynakları bulmaya yöneltmiştir.

Günümüzde elektrik enerjisi üretiminde sera gazı etkisi az olan kaynaklar kullanılması konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Başlıca elektrik enerjisi üretim kaynakları şunlardır;

Hidrolik kaynaklar

Hidroelektrik santralleri suyun barajlarda toplanarak yüksek seviyeden aşağıdaki tribünlere gönderilerek bağlı alternatörlerin yardımıyla elektrik enerjisi üretirler.

Hidrojen Enerjisi

Hidrojen doğalgaz ve su gibi kaynaklardan ayrıştırılması ile elde edilir. Hidrojenin sera gazı salımı sıfırdır. Buna rağmen üretimi ve depolanması zor olduğundan kullanım alanı azdır.

Güneş enerjisi

Güneş enerjisi en temiz ve tükenmez bir elektrik üretim kaynağıdır. Güneş enerjisi ile elektrik iki yöntemle üretilir. Birincisi, güneş ışığın bir noktaya odaklanması ile oluşan ısıdan elde edilen basınçlı su buharı ile elektrik enerjisi üretimidir. İkinci yöntem ise güneş panelleri ile güneş ışığından doğrudan elektrik enerjisi üretimidir.

Rüzgar enerjisi

Rüzgar enerjisi, son zamanlarda kullanımı oldukça yaygınlaş olan yenilenebilir enerji kaynağıdır. Rüzgar türbinleri, temel olarak rüzgardan elde edilen mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirme prensibiyle çalışırlar.

Nükleer enerji

Nükleer santraller atom çekirdeğinin parçalanması ile açığa çıkan yoğun ısıdan elde edilen enerji ile elektrik üretirler. Uranyum ve Toryum elementleri elektrik üretiminde çok yüksek verim elde edildiğinden tercih edilmektedir. Radyasyon sızıntısı tehlikesi nedeniyle bu enerjiye ihtiyatlı yaklaşılsa da sera gazı salımı açısından bakıldığında önemli bir elektrik enerjisi üretim kaynağıdır.