İstanbulun Suları

İstanbul’un su ihtiyacı yüzeysel su kaynaklarından temin edilmektedir. Yağışlı havalarda sular barajlarda toplanarak depolanmakta ve arıtma işlemlerinden sonra şehrimize ulaştırılmaktadır.

İstanbul’ da su talebi nüfusun artmasıyla birlikte artış göstermiştir. İstanbul’da yaklaşık olarak günde ortalama 2 milyon 500 bin m’ su kullanılmaktadır.

İçme Sularımız

İstanbul’ da içme suları İstanbul'un muhtelif  bölgelerinde yer alan barajlardan sağlanmaktadır. Barajlarda yağışlı günlerde biriktirilen sular, gerekli dinlendirme ve arıtma işlemlerinden geçtikten sonra İstanbul halkının kullanımına sunulmak amacıyla temiz su şebekesine verilmektedir.

İklim değişikliği nedeniyle yaz aylarında yaşanabilecek olan yağışlardaki düşüş ve buharlaşma-terleme deki artış su kaynaklarında azalmaya yol açacaktır. Bu durum olası bir kuraklık yaşanması durumunda İstanbul halkı için büyük sıkıntılar oluşturacaktır.

Denizlerimiz

Kuzeyde Karadeniz, güneyde Marmara Denizi ve bunları birbirine bağlayan İstanbul Boğazı, İstanbul'un zenginliğinin bir göstergesi olan denizlerimiz kirletilemeyecek kadar nadide bir mücevher gibidir. Ne yazık ki iklim değişikliği ve aşırı avlanma sonucu denizlerimizdeki balık türleri azalmış ve kirlenme sonucu denizlerimizin ekosisteminde bozulmalar meydana gelmiştir. iklim değişikliği nedeniyle İstanbul'da deniz suyu yükselmesi sonucanda bazı bölgelerin sular altında kalacağı tahmin edilmektedir.

Atık sular nereye gidiyor!:

Kullanılarak atıksuya dönüşen sular atıksu şebekesiyle toplanır. Atıksu beton borular yardımıyla kolektör ve tünellere iletilir

Kolektör ve tünellerle toplanan atıksular, atıksu arıtma tesislerine ulaşır. İstanbul’da farklı kapasitelerde atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır.  

İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin çıkış sularının bir kısmı son dezenfeksiyon işleminin ardından sanayi suyu olarak kullanılmaktadır. Arıtma tesislerinin işletilmesinde gerekli olan enerjinin önemli bir bölümü de atıksulardan elde edilmektedir.  

                                                                     Kaynak: iski.gov.tr

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İklim değişikliği nedir.

İSTANBUL'UN İKLİMİ

İstanbul'un iklimi nasıldır.

BİTKİ ve HAYVANLAR

İstanbul'daki bitki ve hayvanlar

NELER YAPMALIYIZ

İklim değişikliğine dur demeliyiz

ELEKTRİK ÜRETİMİ

Elektrik nasıl üretilir?

RÜZGAR ENERJİSİ

Rüzgar Enerjisi nasıl elde edilir

GÜNEŞ ENERJİSİ

Güneş Enerjisi nasıl sağlanır

SULARIMIZ

İstanbul'un suları nerden geliyor

İKLİMİ DEĞİŞTİRME!

İklim değişirse İstanbul'da neler olur?

KARBON EVİM

Evimizde ne kadar karbon üretiyoruz?

KARBONUM KAÇ?

Karbon ayakizi nedir? Nasıl hesaplanır?

BİLGİ YARIŞMASI

Küresel İklim Değişikliği ile ilgili bilgilerinizi sınayın!

İklim Nedir?

İklim ile ilgili tanıtıcı videoyu izleyebilirsiniz!

Neler Yapabiliriz?

İklim Değişikliğini önlemek için neler yapabiliriz?

İklim Değişikliği Nedir?

İklim Değişikliği ile ilgili tanıtıcı videoyu izleyebilirsiniz!

Nasıl Mücadele Edebiliriz

İklim Değişikliği ile nasıl mücadele edebiliriz (Tanıtıcı Video)

Anasayfa | iklim değişikliği nedir | İstanbul'un iklimi | iklim nasıl değişir | Neler yapmalıyız | Bitki ve Hayvanlar | Sularımız | Rüzgar Enerjisi | Elektrik Üretimi | Güneş Enerjisi | Hakkında | İletişim

© 2019 Tüm hakları İstanbul'un İklim Çocuklarına aittir. | Tasarım: